Usługi Reklamowo-Poligraficzne Łódź

DRUKI

 

druk CMR międzynarodowy list przewozowy A4 (1+4)

 

 

 

druk Faktura Brutto A5 (1+1)

 

 

 

 

druk Faktura Netto A5 (1+1)

 

 

 

 

druk Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług A5 (1+1)

 

 

 

 

druk Faktura Czynności zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-41 A5 (1+1)

 

 

 

druk Rachunek na usługę 2/3 A5 (1+1)

 

 

 

 

druk Rachunek ryczałt A6 (1+1)

 

 

 

druk Polecenie przelewu – wpłata gotówkowa A6 (dwuodcinkowe)

 

 

 

druk Dowód wpłaty KP A6 (wielokopia)

 

 

 

druk Dowód wpłaty KW A6 (wielokopia)

 

 

 

Zapraszamy do naszego punktu mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Elsnera 23

(parter – punkt ksero)